Nyligen undertecknades en överenskommelse mellan fackföreningar och arbetsgivare inom vårdsektorn. Målet är att garantera insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg.

Arbetet med att utforma plattformen görs av ett råd där de olika parterna finns representerade och i dag har Claes Ånstrand utsetts till ordförande för rådet.

En utmaning

– Jag är mycket glad över att få leda detta arbete som syftar till att höja kvaliteten inom vården och omsorgen. Det är samtidigt en utmaning att ta fram förslag till detaljerade avtal om vad som ska gälla för både huvudmän och vårdgivare inom vård och omsorg, och som de frivilligt kan ansluta sig till, säger Claes Ånstrand.

Plattformen ska gälla både dem som beställer vård och omsorg och alla dem som utför vården, såväl offentliga som privata och idéburna organisationer av olika slag.

Kvalitet och kompetens

Den som ansluter sig till plattformen ska medverka till att kvaliteten mäts och redovisas på ett lättillgängligt sätt. Ägarförhållanden i vård- och omsorgsföretag ska redovisas tydligt och den ekonomiska ställningen ska tas upp på ett sätt som gör det möjligt att bedöma långsiktighet och seriositet. Även bemanning och kompetens hos de anställda ska framgå.

Claes Ånstrand är socialdemokrat med lång erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och med ledande politiska uppdrag i kommun, landsting och stat inom många områden. Han har bland annat varit kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, landstingsråd i Stockholms läns landsting samt statssekreterare på flera olika departement.