Det var i oktober förra året som Socialstyrelsen avslog mannens ansökan om legitimation som röntgensjuksköterska. Skälet var att han i mars 2000 hade dömts till tio års fängelse för grov varusmuggling och grovt narkotikabrott.

Enligt patientsäkerhetslagen får inte legitimation utfärdas om brottsligheten är sådan att den skulle ha dragits in om personen hade haft legitimation då brottet begicks. Socialstyrelsen bedömde att mannens allvarliga brott påverkade förtroendet för honom och att det inte fanns särskilda skäl att låta honom få legitimation. 

Mannen överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm som anser att det har gått lång tid sedan brottet begicks och att mannen numera lever under ordnade förhållanden. Rätten påpekar också att mannen förra året arbetade som röntgensjuksköterska och fått goda vitsord. Enligt förvaltningsrätten finns det därför särskilda skäl som gör att mannnen ska få sin legitimation.