Vårdfokus har tidigare skrivit om hur allvarliga felbedömningar av gynekologiska cellprover ledde till att 125 kvinnor i Jämtland fick en försenad diagnos.

Utfördes som ensamarbete

I början skyllde de ansvariga på en cytodiagnostiker som utförde analyserna som ensamarbete. Men när händelseanalysen var klar tog man tillbaka det och menade att ansvaret inte kan läggas på någon enskild.

Felet var i stället allvarliga brister i hur arbetet var organiserat.

De förändringar som föreslogs i händelseanalysen håller nu på att införas. Det handlar bland annat om teamarbete och förbättrade diagnosmöjligheter.

Var inte ackrediterade

Men fortfarande återstår att ackreditera laboratoriet i Östersund. Redan när Laboratoriemedicin i Västerbotten tog över ansvaret för verksamheten från landstinget i Jämtland fanns krav på att laboratoriet skulle kvalitetssäkras. Ändå har det inte gjorts än. Om laboratoriet hade varit kvalitetssäkrat skulle proverna ha eftergranskats löpande och misstagen hade troligen upptäckts.

– Men nu är vi på god väg att få en ackreditering av laboratoriet och vi arbetar redan i dag som om det vore ackrediterat, säger verksamhetschefen Jens Boman.

En lång process

Att det har tagit så lång tid förklarar han med att laboratoriet inte var i sådant skick att det gick att ansöka om ackreditering hos Swedac redan 2007. Efter ombyggnationer, ny utrustning och nya it-system kunde ackrediteringsprocessen påbörjas först 2012.

– Det är en lång process och det tar tid för att allt ska bli rätt. Men nu är vi nästan framme vid målet. I början av december ska vi göra en internrevision och när de är klar kan vi be Swedac komma och göra sin inspektion någon gång i början av nästa år, säger Jens Boman.

Uppdrag granskning om de felbedömda cellproverna i Jämtland sänds ikväll, onsdag klockan 20:00 i SVT1.