Drygt 2 500 barn till tidigare fetmaopererade kvinnor jämfördes med 12 000 barn till mammor som inte har opererats.

Vid födelsen var 5,2 procent av barnen till de fetmaopererade lågviktiga i förhållande till graviditetslängden, mot 3,0 procent i kontrollgruppen. Flera föddes också för tidigt jämfört med dem som föddes av icke opererade mammor, 9,7 respektive 6,1.

Barnen hade dock inte någon ökad risk att dö som foster eller under de första levnadsmånaderna.

– På något sätt påverkar fetmaoperationer barnens tillväxt. Hur det går till vet vi inte i dag, men vi vet att personer som genomgår fetmakirurgi kan få problem med näringsbrist till följd av ingreppet, säger Olof Stephansson, förlossningsläkare och docent vid enheten för klinisk epidemiologi på Karolinska institutet i Stockholm.

Bör ses som riskgraviditeter

Forskarna bakom studien anser att fetmaopererade bör betraktas som riskgraviditeter när de väntar barn. Samtidigt pekar de på operationens positiva effekter för mamman. Som att de får lägre risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och stroke.

Och obehandlad fetma är en känd riskfaktor under graviditet och förlossning.

Studien Perinatal outcomes after bariatric surgery: nationwide population-based matched cohort study, bygger på samkörning av svenska hälsodataregister.