Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har tagit beslut om att stödja tre olika forskningsprogram med 27 miljoner för att förstärka vårdforskningen.

Ett handlar om att åldras med kognitiv funktionsnedsättning i dagens tekniklandskap. Det andra handlar om att finna nya vägar för att stödja personer med depressionssjukdom så att de kan behålla arbetsförmågan. Det tredje rör föräldrastöd och barncentrerad vård.

Merparten av pengarna går dock till etableringen av ett nytt Forte-centrum för excellent forskning om åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Dessutom får ytterligare sju forskargrupper omfattande stöd.

40 miljoner går till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.