I Sverige utreds dödsfall bland barn av Socialstyrelsen om det finns ett samband med brott. Mellan åren 2006 och 2011 har 22 avlidna barn utretts. Alldeles för få, anser barnläkarna Klara Lahne, Gabriel Otterman och Staffan Jansson.

De har gjort en studie som publiceras i senaste Läkartidningen där det framkommer att dödsfallen bland barn totalt var 3 125 under samma period, 2006-2011. Av dessa var orsaken till 338 dödsfall ofullständigt definierade eller okända. 549 av barnen dog av yttre orsaker, varav 34 efter övergrepp av en annan person. Att inte alla dessa 34 dödsfall lett till skyddsutredningar av Socialstyrelsen ser barnläkarna som anmärkningsvärt.

I England och Wales görs multiprofessionella granskningar av alla dödsfall av barn, oavsett orsak. Forskarna bakom anser att fler dödsfall borde granskas även i Sverige.

Om de dödsfall som beror på en yttre orsak och de som är ofullständigt definierade skulle inkluderas i svenska utredningar skulle möjligheten att vidta adekvata åtgärder och arbeta förebyggande öka. Det skulle innebära att 150 fler fall borde granskas per år, enligt forskarna.