När Vårdfokus intervjuade Monica Rådström i Almedalen för mer än två år sedan, var hennes dröm att vården skulle ta hand om hela människan i stället för att dela in patienter i stuprör. Nu har det blivit verklighet.

Kliniker samarbetar

På Danderyds sjukhus i Stockholm öppnas ett HND-centrum, ett samarbete mellan hjärt-, medicin- och njurkliniken, där personer med multisjukdom, diabetes, njursvikt och hjärtsjukdom, ska få hjälp.

Avsikten med förändringen är en sammanhållen vårdkedja, bättre helhetssyn på hur personen påverkas av sina sjukdomar och bättre vård.

– Tanken är att patienterna ska slippa gå på många besök hos olika specialister och att vi tydligt utgår från patientens behov och önskemål för att öka delaktigheten i vården, berättar sjuksköterskan Camilla Andersson, som är ansvarig för att införa den personcentrerade vården som ska prägla arbetet på avdelningen.

Mångårig forskning på sambandet

På Danderyds sjukhus har forskning på sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke, njursjukdom samt diabetes bedrivits i många år. Den har bland annat visat att överlevnaden efter en hjärtinfarkt är avsevärt sämre om patienten också har en njursjukdom.