I Jämtland är det numera standard att artrospatienter får gå i en träningsskola innan de får plats i operationskön, eftersom det visat sig att träning stärker hälsan hos patienter med artros och gör att dyra och riskabla operationer kan undvikas.

Alla artrospateinter i Jämtland erbjuds artrosskola - och det har gett resultat. En utvärdering visar att antalet operationer har sjunkit samtidigt som artrospatienterna själva uppger att de har mindre smärta och bättre livskvalitet sedan de genomgått artrosskola.

– Många är rädda för att röra på sig när det gör ont. Men när det gäller artros, som är en ärftlig sjukdom och som gör att brosket angrips i leden, så är bästa medicinen motion, berättar Rita Sjöström, sjukgymnast och projektledare för artrosskolorna i Jämtlands läns landsting, i ett pressmeddelande.

Jämtland är långt framme när det gäller träning för artrospatienter – vilket inte är självklart i alla svenska landsting. Bland annat berättade Svenska Dagbladet i september att endast drygt var tionde artrospatient i Stockholm får plats på artrosskola.