Det var efter den uppmärksammade radiodokumentären Den fastspända flickan som 49 vårdanställda skulle ha gått in och läst hennes journaler. Vårdfokus har tidigare berättat om att polisen inledde en förundersökning om dataintrång, alternativt tjänstefel.

Landstinget i Uppsala län har nu följt upp alla registreringar i flickans journal. I varje enskilt fall har man kontrollerat behörigheten och om personen har haft anledning att gå in i journalen för att kunna utföra sitt arbete.

– Vi har inte kunnat styrka att någon har tittat i journalen utan att ha anledning till det, säger landstingsjurist Mats Holmberg, som ansvarat för landstingets utredning, i ett pressmeddelande.

Åklagaren har därför beslutat lägga ner förundersökningen om dataintrång.

Enligt Mats Holmberg visar fallet att långt fler personer än de flesta kanske är medvetna om kan vara involverade på olika sätt i en persons vård .

– Som patient träffar du kanske en läkare eller sjuksköterska, men i bakgrunden finns andra som behöver gå in i journalen, till exempel administratörer. En logglista kan därför bli väldigt omfattande, utan att det för den sakens skull har skett något otillbörligt intrång, säger Mats Holmberg.