Sedan ett antal veckor pågår en VRE-epidemi inom Landstinget Gävleborg. Spridningen av multiresistenta tarmbakterier har fortsatt, trots åtgärder. I nuläget finns ungefär 60 bekräftade fall inom landstinget.

För att få stopp på spridningen skärper nu landstinget kampen mot bakterierna genom en uppdaterad handlingsplan - som alla chefer inom landstinget uppmanas att läsa. Här framhålls bland annat hur viktigt det är att hålla rent.

– Vikten av mekanisk gnuggning, skrubbning och desinfektion av alla ytor går inte att överskatta för att minska risken för smittspridning, säger smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.

Handläggning och uppföljning av patienter ska också skärpas, enligt den uppdaterade handlingsplanen.

En viktig åtgärd för att hindra uppkomsten av resistenta bakterier är att minska användningen av antibiotika. Sedan oktober 2011 har landstinget Gävleborg minskat antibiotikaförskrivningen med sju procent.

– Vi har kommit en bit på väg, men behöver göra ännu mer, säger Signar Mäkitalo.