Cochrane har sammanställt 22 internationella studier där kvinnan får kontinuerligt emotionellt och fysiskt stöd - till exempel beröring och massage - av en partner, mamma, doula eller liknande.

Studierna visar att antalet akuta kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, liksom behovet av smärtlindring, minskar då kvinnan får kontinuerligt stöd. Förlossningsförloppet blir också kortare, det nyfödda barnets allmäntillstånd blir bättre och den födande kvinnan är mer nöjd med sin förlossningsupplevelse.

SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården är ändå tveksam till hur relevanta resultaten är för svensk förlossningsvård och om de går att överföra till våra förhållanden.

Eftersom förlossningsvården ser olika ut globalt och kvinnans partner redan oftast är med då svenska kvinnor föder efterlyser SBU svenska studier och frågar sig också vem som i dagsläget skulle kunna stå för ett fungerande kontinuerligt stöd till kvinnan.

Inte barnmorskorna även om deras arbetsbelastning minskade, anser SBU. En förlossning tar oftast längre tid än ett arbetspass och det skulle både innebära att svenska arbetstidsregler sätts ur spel och att kostnaderna kan skena.