Akademiska sjukhuset i Uppsala har hamnat i en ond cirkel. Under hösten har sjuksköterskor sagt upp sig på grund av den tuffa arbetsmiljön. Vakanta tjänster har inte kunnat bemannas. Vårdplatser har stängts. Operationer ställts in. Köer har växt och kömiljarder uteblivit, vilket försämrat den redan ansträngda ekonomin.

– Just nu saknas det omkring 140 sjuksköterskor och det är fler än i somras. Personalen har stor press på sig. De hinner inte gå på toaletten och kissa, säger Monica Hedström Carlson, Vårdförbundets ordförande i Uppsala, till Vårdfokus.

Platsbrist

I våras beskrevs problemet som allvarligt när 32 vårdplatser tvingades att hålla stängt på grund av sjuksköterskebristen. I dag är 85 vårdplatser stängda, enligt Sveriges radio Upplandsnytt. Chefläkare Margareta Öhrvall berättar att sjukhuset aldrig haft så många vårdplatser stängda tidigare.

– Det är allvarligt eftersom vi belastar vår personal kraftigt. Men patientsäkerhetsmässigt ser jag inte att vi har haft fler incidenter. Så på så sätt har det fungerat, säger hon till radionkanalen.

Förvärrad ekonomi

Vårdfokus berättade i september att Akademiska sjukhuset kommer att gå back med 140 miljoner kronor i år, trots stora besparingar.