Det jämtländska landstinget räknar nämligen med att få tillbaka pengar från Afa försäkring nästa år och då går ytterligare sex miljoner kronor till att höja sjuksköterskelönerna.

– Det låter väldigt bra, kommenterar Barbro Englesson, Vårdförbundets ordförande i Jämtland.

Vill behålla sjuksköterskor

Dagens beslut i landstingsstyrelsen beror på bristen på sjuksköterskor i landstinget och behovet att behålla dem man har.

– Det är en riktad satsning på allmänsjuksköterskorna. Dels för att höja ingångslönerna men också för att kunna behålla de erfarna, säger landstingsdirektör Björn Eriksson.

Kommunerna i Jämtland ger sjuksköterskorna mer betalt än landstinget som har känt av konkurrensen. Under de senaste månaderna har många flytt sjukhuset. Men avhoppen, inte minst bland de nyblivna sjuksköterskorna, beror också på missnöje med arbetsmiljön. Vårdförbundet har gjort flera anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Lovar bättre arbetsmiljö

– Vi har en stor plan för hela landstinget om hur vi ska förbättra arbetsmiljön i samarbete med arbetstagarna. Arbetsmiljöverket har ju också varit på oss om brister i arbetsmiljön, brister på grund av sjuksköterskebristen och de onda cirklar det ger, säger Björn Eriksson.

Vårdförbundet har blivit inbjudet till diskussion om hur fördelningen av de fem miljonerna bör göras.

– Utspritt på alla skulle det inte bli mycket per individ, så det gäller att tänka till så att man når den målsättning man har med pengarna, säger Barbro Englesson.