Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, reagerar mot att specialistutbildningen inom ambulanssjukvård vid Lunds universitet som skulle ha börjat i januari ställs in.

– Utbildningen ska snart börja och har högt söktryck och så ställer man in med kort varsel och bara genom att meddela det via universitets hemsida. Det är märkligt, säger han.

Mats Runsten frågar sig varför universitetet ställer in en specialistutbildning när det råder en sådan brist på specialistsjuksköterskor. Vårdförbundet har varit i kontakt med Falck Ambulans, Prehospitala ledningen i Skåne och Ledningsansvariga inom svensk ambulansvård, och samtliga är lika undrande.

Känns bakvänt

Rektorn vid Lunds universitet, Per Eriksson, säger till Vårdfokus att utbildningen ställs in för att regeringen har minskat antalet utbildningsplatser.

– Jag är den som har härjat mest om detta. Det känns verkligen bakvänt att vi måste avvisa sökanden till utbildningar inom bristyrken som skulle kunna ge dem arbete i en tid då det råder hög arbetslöshet, säger han.

Enligt rektorn har antalet platser på universitet minskats med 15 procent de senaste två åren, samtidigt som söktrycket har ökat med 20 procent.

När det gäller prioriteringen av vilka utbildningar som ska vara kvar eller läggas ner hänvisar Per Eriksson till fakulteten. Vårdfokus har sökt fakultetsledningen utan framgång.