Kvinnliga sjuksköterskor mellan 40 och 55 år är en av flera grupper som riskerar att få låg pension och i höst och vinter satsar Pensionsmyndigheten extra på att nå dessa grupper.

Riktade lunchföreläsningar

På vardagarna hela nästa vecka bjuder därför Pensionsmyndigheten och KPA Pension på en ny typ av korta riktade lunchföreläsningar om pensioner speciellt anpassade för dem av Södersjukhusets anställda som riskerar att få en låg pension.

KPA kommer till exempel att informera om det nya tjänstepensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet och om löneväxling. Mellan föredragen kan deltagarna fråga experterna om sin egen pension och hur de kan påverka den.

De som tar med sin PIN-kod hos Pensionsmyndigheten får hjälp med att göra sin personliga prognos.

Under fattigdomsgränsen

Nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer får i dag ut så lite i pension att inkomsten ligger under gränsen för fattigdom. Det beror på att pensionssystemet missgynnar dem som är hemma obetalt med barn eller jobbar deltid.

Slår satsningen väl ut kan fler sjukhus och landsting få besök av myndigheten.