Risken att sprida hiv är som störst de första månaderna efter att en person har smittats. Med en fungerande hiv-behandling är risken minimal att smittan förs vidare. Men i Sverige ställs två av tre hiv-diagnoser mer än sex månader efter smittotillfället. Sen upptäckt innebär också att många går med sjukdomssymtom långa perioder utan att få rätt vård och behandling.

Fler aktörer

Därför vill Noaks Ark öka tillgången på krångelfri testning.

– Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Organisationen anser att civilsamhällets nätverk och kunskaper bör utnyttjas bättre och till exempel aktörer som har direktkontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper borde kunna få utföra tester.

Snabbt besked

Riksförbundet Noaks Ark erbjuder hivtest med snabbsvar i Stockholm och Malmö och planerar att utöka till fler av de regioner man verkar i. Med ambulerande enheter och hemtestning skulle testningen göras än mer lättillgänglig.

Vid snabbsvarstestning får patienten besked inom en kvart i stället för att oroligt behöva vänta på besked i dagar som vid traditionell venprovtagning.