Nyanställda sjuksköterskor på Sunderby sjukhus får samma eller till och med högre lön än de med flera års erfarenhet. Flera har sagt upp sig i protest, vilket Vårdfokus rapporterade om i går.

Katarina Johansson, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, tycker dock att det är rätt att de nyanställda kräver högre lön. Hon tycker också att kollegialiteten har ökat, sjuksköterskorna som grupp förstår att de nyanställdas lönekrav gynnar dem allihop.

Gynnar alla

– För något år sedan var det mer missnöje. I dag finns en större förståelse för att det är rätt att ha en hög ingångslön, även om det så klart finns många som har jobbat länge och känner sig osedda och besvikna, säger hon.

Om nyanställda får rätt lön från början slipper man använda de årliga löneöversynspengarna till att justera snedsitsar. Löneskillnaderna mellan de nyutexaminerade och resten av personalen är även ett bra argument som Vårdförbundet använder sig av för att få upp kollektivets löner.

– Lönerna har sakta skruvats upp, säger Katarina Johansson.

Erfarna ligger för lågt

Samtidigt tycker Katarina Johansson att landstinget borde satsa mer på erfarna sjuksköterskor som inte är specialistutbildade, men som har jobbat länge med avancerad vård och till exempel gått påbyggnadsutbildningar.

– Istället för att prioritera dem har de betraktats som en stor klump grundutbildade sjuksköterskor. Många ligger lågt, runt 22 000–23 000 kronor, säger hon.

Det är långt ifrån det inriktningsbeslut som Vårdförbundet har tagit och som innebär att efter 2014 års löneöversyn bör Norrbottens alla tillsvidareanställda medlemmar ligga på 27 000 kronor och uppåt.