Metoden, som är ny i Sverige, heter Emotion regulation group therapy, ERGT, och kommer från USA där den har använts i liten skala sedan början av 2000-talet. 

Under 16 veckor träffas patienterna i grupper på mellan fem till åtta personer. Fokus ligger på att lära sig hantera känslor och mycket av nyttan består i att höra om andras erfarenheter och upplevelser.

Antalet unga kvinnor med diagnosen borderline ökar och Sveriges kommuner och landsting har fått regeringens uppdrag att ta fram nya behandlingsmodeller för patienter med självskadebeteende. Satsningen på ERGT ingår i det Nationella självskadeprojektet som inleddes i början av 2012 och ska pågå under tre år.

Svensk manual

Förhoppningen är att metoden ska spridas över hela landet. En svensk behandlingsmanual har redan utvecklats.

Psykologen Jonas Bjärehed sitter med i den expertgrupp som ska följa och utvärdera ERGT-projektet.

– ERGT är egentligen inget revolutionerade i sig, poängen är ett snävare fokus på hur man hanterar olika känslor – något som vi vet att många patienter med självskadebeteende har problem med, säger han

Många mottagningar ingår

Femton vuxenpsykiatriska och två barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar deltar i pilotprojektet. Bland andra Affektiva mottagningen, psykiatriska kliniken i Sundsvall, Borderlineenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Allmänpsykiatriska rehabenheten DBT-teamet i Lund.

Studien inleddes under hösten 2013 och ska utvärderas om ett år.