Webbapplikationen Rutinkollen är ett nytt patientsäkerhetsverktyg som bygger på Sveriges kommuner och landstings åtgärdspaket för ökad patientsäkerhet.

Följa vårdförloppet

Egenkontrollen utgår från journalinformationen för att avgöra hur väl enhetens rutiner följs och dokumenteras. Det kan vara en vårdplan, omvårdnadsdokumentation, daganteckningar med mera.

Verktyget kostar ingenting att använda och kan anpassas efter de förutsättningar och behov som finns i olika verksamheter.

För att kunna följa hela vårdförloppet ska kontrollen omfatta 10 till 20 redan utskrivna patienter. Varje område poängsätts och det som inte är dokumenterat betraktas som ogjort. Verktyget sparar automatiskt inmatade poäng.

Vilka åtgärder som ger poäng är definierat för varje område och framgår i inmatningsformuläret. Kan olika bedömningar göras inom samma område poängsätter man utifrån den sämsta.

Typiska fall

Arbetet tar ett par timmar och bör göras av team med enhetens ansvariga läkare, minst en sjuksköterska, en undersköterska och enhetschefen.

För att få en indikation på hur enheten ska arbeta för att bli bättre finns det också fyra tolkningsmallar med exempel på olika typiska fall i verktyget.