Det är injektionspennan Jext som visat sig inte alltid fungera. En av 3 000 undersökta injektionspennor levererar inte det läkemedel som finns i pennan, vilket kan få ödesdigra följder för den som drabbas av en akut allergisk reaktion och är i behov av medicinen.

Men Läkemedelsverket tonar ner riskerna. Patienter som är ordinerade läkemedlet råds alltid att ha med sig två pennor och ska alltid uppsöka sjukvård efter användningen av pennan.

Sannolikheten att två pennor efter varandra inte skulle fungera är mycket låg enligt Läkemedelsverket som valt att inte dra tillbaka Jext från den svenska marknaden.

Hittills har inte något lands läkemedelsmyndighet tagit emot några rapporter om inejktionspennor som inte har fungerat i praktiken.