Sedan en tid tillbaka har Läkemedelsverket arbetat med frågan om hur patienter ska kunna hämta sina mediciner på utländska apotek. Nu är myndighetens vägledning klar.

Förändringen innebär att patienten kan hämta ut sitt receptbelagda läkemedel på ett apotek i hela EES-området (EU plus Norge, Island och Liechtenstein).

Receptet måste förskrivas av en behörig förskrivare inom EES-området. Det måste också innehålla läkemedlets generiska namn, det vill säga den officiella beteckningen för det verksamma ämnet som ingår i läkemedlet.

Tydliga kontaktuppgifter

Dessutom måste förskrivaren vara extra tydlig med sina kontaktuppgifter så att hen lätt kan kontaktas av det apotek där läkemedlet hämtas ut.

Vissa preparat, till exempel recept på narkotiska läkemedel samt recept till livsmedelsproducerande djur, omfattas inte av förändringen.

Sedan tidigare kan svenska apotek expediera recept från andra EES-länder, men nu är det tydligare vilken information som bör ingå på ett sådant recept.