"Organisationen med 21 landsting är ett allvarligt hot mot svensk sjukvård."

Det säger Göran Stiernstedt som tidigare var chef för avdelningen för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, till Läkartidningen.

Nyligen utsågs han av regeringen till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård.

I intervjun för Läkartidningen tar han bladet från munnen och säger vad han tycker om landstingen, som han anser går ut över sjukvårdens kvalitet.

En kritik gäller subspecialisering som innebär att vård utförs på för många ställen. Göran Stiernstedt skulle vilja se en koncentrerad organisering av vården. 21 huvudmän med lika många läkemedelslistor, vårdprogram och it-system är inte hållbart, säger han.

Sjuka äldre en ödesfråga

Vårdens ödesfråga anser han att vården av våra mest sjuka äldre är. Uppdelningen av ansvar mellan kommuner och landsting kallar han "tjafs mellan huvudmän" som inte borde tolereras.

Göran Stiernstedt stödjer socialministern Göran Hägglunds tidigare utspel om att landstingen borde ersättas av ett antal stora regioner.

"Om man inte lyckas när det gäller de mest sjuka äldre, då går man mot sin egen undergång", säger Stiernstedt till Läkartidningen.

Ett av de första uppdragen blir att undersöka varför svenska läkare har färre patientbesök än läkare i andra västländer.