Personalomsättningen bland sjuksköterskorna på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ökar. I oktober avslutade i genomsnitt 13,6 procent av alla sjuksköterskor sina tjänster eller vikariat och lämnade sjukhuset. Förra året var motsvarande siffra 12,8 procent.

Vissa kliniker sticker ut mer än andra. Framför allt har akutsjukvården svårt att behålla sina sjuksköterskor, visar statistik som Vårdfokus tagit del av.

Lämnar akuten

På akutkliniken i Huddinge var personalomsättningen bland sjuksköterskor 24 procent i oktober i år. Det innebär att var fjärde sjuksköterska lämnat sin tjänst på akutkliniken under en månad. På akutkliniken i Solna var motsvarande siffra 18,8 procent. Detta är rekordhöga siffror enligt HR-chefen Lena Freijd.

Förutom akutklinikerna är det ytterligare sju av sjukhusets cirka 80 kliniker som förlorar många sjuksköterskor. Här finns bland annat infektionskliniken, kvinnokliniken och gastrocentrum omvårdnad där personalomsättningen bland sjuksköterskor ligger på mellan 15 och 18 procent.

Tuff arbetsmiljö

En bidragande orsak till att så många sjuksköterskor lämnar Karolinska universitetssjukhuset är den tunga arbetsbelastningen på vissa kliniker, enligt Lena Freijd. Och när en klinik börjar få hög personalomsättning kan det leda till fortsatta problem.

– Om en avdelning har många nya sjuksköterskor blir det svårare att skola in andra nya sjuksköterskor, det bidrar till blir en ond spiral. Det här är något vi hela tiden arbetar med och försöker komma till rätta med, säger hon.

Hoppas på vändning

Samtidigt ser Karolinska en liten ljusning. De sista två månaderna har sjukhuset lyckats rekrytera fler sjuksköterskor än det antal som slutat sin anställning.

- Det är fortfarande inga stora siffror, men jag anar en trend åt rätt håll, säger Lena Freijd.