Den utbildning sjuksköterskan gick i slutet av 1980-talet var tvåårig, vilket innebär 120 poäng. Utöver det har hon en vårdlärarexamen och en specialistutbildning på vardera 60 poäng. Totalt alltså 240 poäng.

Trots detta nekade Umeå universitet henne att gå en grundläggande psykoterapiutbildning, där kravet är att den sökande ska ha en yrkesexamen på 180 poäng. Bland annat med motiveringen att sjuksköterskan inte hade gjort någon C-uppsats.

Sjuksköterskan överklagade universitetets beslut till Överklagandenämnden för högskolan, som ger henne rätt. Speciellt som det i universitetets utbildningsplan för psykiatriutbildningen inte finns något krav på att just en C-uppsats ska vara gjord. Något sådant krav anges inte heller i högskoleförordningen.

Tidigare utbildningar räcker

Sjuksköterskan har visserligen inte en yrkesexamen om 180 högskolepoäng, men nämnden anser att hennes tidigare utbildningar är tillräckliga för att klara den aktuella utbildningen.

Umeå universitet krävde också att sjuksköterskan skulle ha en anställning på en arbetsplats som bedriver psykoterapi. Det anställningsintyg som hon skickade med godkändes inte eftersom det saknade underskrift. Men enligt Överklagandenämnden är kravet på anställning inte förenligt med högskoleförordningens regler.