Trycksår som inte sköttes, inga extravak då någon boende var döende och en rad brister i omvårdnad, läkemedelshantering och basal hygien. 

De sex sjuksköterskestudenterna var sommarvikarier på äldreboendet Mariahemmet på Ersta diakoni förra sommaren. De upplevde usla arbetsförhållanden, stressiga och underbemannade avdelningar.

Det de såg under sina vikarieperioder var problem med ständiga sjuksköterskebyten, stora dokumentationsbrister och ingen ordentlig information om riktlinjer, dokumentation, arbetssätt eller hur avvikelserapportering skulle göras.

Som Vårdfokus berättade förra hösten beskrev sjuksköterskestudenterna redan på sommaren missförhållandena i ett brev till Mariahemmets ledning – utan att något hände. I oktober gjorde de en anmälan till Socialstyrelsen.

"Dessa människor förtjänar ett värdigt liv och att få uppleva trygghet i hemmet", står det i deras anmälan.

Den nytillträdda verksamhetschefen försökte forska i vad som hänt. Hon sa till Vårdfokus att det inte hade kommit in någon avvikelserapport eller annan indikation på att något var fel under sommaren.

Två olika ärenden

– Men det kan vara så att personalen som kom och ville prata om problemen inte nådde fram, sa hon.

Socialstyrelsen delade upp studenternas anmälan i två ärenden. Ett som rörde socialtjänsten, där beslut redan har fattats, och ett som rörde hälso- och sjukvården.

Inspektionen för vård och omsorg, ivo, som tog över ärendet, konstaterar att Ersta Diakoni utredde klagomålen då den nya verksamhetschefen fick reda på dem, det vill säga då studenterna gjorde sin anmälan till Socialstyrelsen. Bland annat hittades elva inrapporterade avvikelser som gällde läkemedelshantering.

Skyldig utöva egenkontroll

Ivo skriver att verksamhetschefen har haft svårt att i efterhand utreda en del frågor och att äldreboendet har rutiner på de områden som anmälan tar upp.

Enligt ledningen för Ersta Diakoni hade vikarierna behövt mer stöd från arbetsledning och erfarna kolleger för att känna till och kunna följa de riktlinjer och rutiner som finns. Ivo påpekar att vårdgivaren är skyldig att utöva egenkontroll.

(Dnr. 9.2-61723/2012-9)