Gårdagens kvalitetsmässa i Göteborg avslutades med ett seminarium kallat Sjukvårdens bingo. Det handlade om att välutbildade och vältaliga patienter erbjuds bättre vård än patienter som inte kan tala för sig och det handlade om gamla multisjuka som måste vänta tio timmar på akuten innan de får hjälp.

"Sjukvård i världsklass"

Socialminister Göran Hägglund var stolt över regeringens ledmotiv när det gäller vården: ökad valfrihet och ökad delaktighet. Att göra patienten delaktig i vården är en väg till förbättrad vårdkvalitet, sa han.

– När patienten är en medaktör blir de medicinska resultaten bättre. Det är individen som ska stå i centrum och vårdens personal ska vara aktörer runt individen, sa Göran Hägglund.

Han anser att den svenska sjukvården är i världsklass och att om det är något land man ska bli sjuk i så är det i Sverige. Vilket inte är detsamma som att det inte finns sådant som bör förbättras. Till exempel att involvera patienten mer i vården.

Svårt att rubba hierarkier

Sineva Ribeiro ansåg att vården står inför fyra stora utmaningar: att rätt ta vara på professioners och patienters kunskap, att implementera sjukvårdslagstiftningen i kommunerna, att komma runt hinder för att ge patienter direktåtkomst till journaler och att tänka hälsa – inte bara se sjukdom.

Moderatorn, journalisten Britt-Marie Mattsson, undrade om det finns en arrogans hos läkarkåren som leder till att andra kompetens inte tas till vara.

– Vårdens organisation har sett likadan ut sedan Krimkriget. Även om det finns innovativa krafter som vill annat finns det också hierarkier som är svåra att rubba. Mycket skulle vara vunnet om man såg hela teamet och tog till vara på allas kompetens, svarade Sineva Ribeiro.

Valfriheten har baksidor

Västra Götalandsregionens regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, pekade på att mycket ändå görs och tog som exempel Angereds sjukhus som har lyckats nå ut till medborgare genom ett tilltal som är begripligt. Hon varnade också för baksidor med valfriheten.

– Vi brukar säga att vården inte får vara som ett postkodlotteri där de som bor i bästa området drar högsta vinsten. Risken med valfrihet är att de som inte är resursstarka nog att göra ett val får en sämre vård och att ojämlikheten ökar.

Mätningar gör orättvisor synliga

Det är en farhåga som bekräftas i mätningar av vårdens kvalitet. Göran Hägglund berättade att ju mer som mäts desto mer konstigheter blir synliga. Till exempel att personer med annan etnisk bakgrund eller med psykisk sjukdom får sämre vård än andra.

– Det är obehagliga fakta, men nödvändigt att ta fram för att vi ska kunna åtgärda det.