Socialstyrelsen nekade i mars en person legitimation som röntgensjuksköterska för att han för tretton år sedan hade dömts till tio års fängelse för varusmuggling och grovt narkotikabrott.

Brottet hade påverkat allmänhetens förtroende och det fanns enligt Socialstyrelsen inga särskilda skäl som gjorde att han trots det borde få legitimation.

Men mannen överklagade till förvaltningsrätten som ansåg att han skulle få legitimation. Rätten ansåg att det hade gått lång tid sedan brottet begicks och att han numera lever under ordnade förhållanden.

Nu överklagar Socialstyrelsen det beslutet. De fjorton år som gått är inte tillräckligt lång tid för att allmänhetens förtroende för yrkesutövaren ska kunna anses återställt, säger Socialstyrelsen och hänvisar till patientsäkerhetslagens förarbeten där just narkotikabrott nämns som ett brott som påverkar förtroendet.

Förarbetena påpekar också att då det rör sig om de grövsta brotten ska användningen av särskilda skäl ske med restriktivitet. Socialstyrelsen anser att ett grovt narkotikabrott som ger tio års fängelse hör till de grövsta brotten, då skärskilda skäl inte ska tillämpas.