Efter en inspektion vid röntgenkliniken på Visby lasarett i somras ställer Strålsäkerhetsmyndigheten nu krav på en lång rad förbättringar.

– Ja, vi tycker det finns ovanligt många och stora brister som kan leda till att både patienter och personal riskerar att utsättas för onödigt höga stråldoser, säger Carl Bladh-Johansson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Särskilt allvarligt är att det finns så stora brister i personalens strålskyddsutbildning, menar han.

– Personalens kompetens är ju grunden för att bestrålningar utförs på ett säkert sätt.

Mäter inte stråldoser

Hur höga stråldoser personalen får mäts inte. Ingen personal är placerad i kategori A där stråldosen alltid övervakas med hjälp av en dosmätare. I stället har man valt att ha all personal i kategori B där stickprover ska göras, men inte heller det har Visby lasarett kunnat visa att man gör.

– Man vet helt enkelt inte om personalen får för höga stråldoser eftersom det inte mäts. Vi menar dessutom att den personal som arbetar inne hos patienten kan behöva placeras i kategori A för där är riskerna för höga stråldoser stora, säger Carl Bladh-Johansson.

Oklart om det finns strålskärmning

Andra allvarliga anmärkningar som Strålsäkerhetsmyndigheten pekar på är:

  • Det finns ingen koll på vilken strålskärmning som finns i väggarna, vilket skulle kunna innebära att personalen arbetar oskyddat.
  • Det saknas ett aktivt och systematiskt arbete med att minska stråldoserna.
  • Det saknas rutiner både för att bedöma berättigandet av nya metoder och se över de befintliga.

Ledningen bär ansvaret

Sammanlagt har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en lista med 33 krav på åtgärder.

– Mycket av bristerna beror på att det saknas en tydlig styrning och ledning av verksamhen, säger Carl Bladh-Johansson.

Senast den 13 december ska Region Gotland redovisa en tidsplan för hur man ska komma tillrätta med säkerhetsbristerna på röntgenkliniken vid Visby lasarett.