De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Sundsvalls kommun har granskat sommarens bemanning och effekterna för de äldres patientsäkerhet. Deras rapport visar att av 31 tillfrågade chefer vid kommunens äldreboenden är det nästan hälften som anser att patientsäkerheten försämrats. Avvikelserapporterna innehåller 124 incidenter, av vilka 41 bedöms som allvarliga.

Exakt vad det är för typ av allvarliga händelser som har inträffat vet dock inte masarna.

– Det är oroande i sig, för allvarliga händelser ska snabbt komma mas till kännedom. Det finns brister i avvikelsehanteringssystemet som vi behöver se över, säger Gurli Edlund, mas i Sundsvalls kommun.

– Självklart är vi oroade av händelserna, vi har sett många brister under sommaren, säger hon.

Saknar utbildning

Av de 31 tillfrågade cheferna uppger 27 att de tvingats anställa vikarier som saknar vårdutbildning.

Vårdförbundet i Västernorrland känner till problemen då medlemmar larmat om brister.

–Det blir tyngre och tyngre där ute, de som vårdas både i hemmen och på boenden är sjukare numera. Vi ser att de omvårdnadsdiagnoser sjuksköterskorna skriver inte följs upp för att personalen som arbetar med vården inte är utbildade och en del har dåliga språkkunskaper, säger Maria Bäckman, ordförande för avdelning Västernorrland.

Enligt Maria Bäckman fick kommunen inte heller in tillräckligt med sjuksköterskevikarier eftersom de inte tänkte betala 24 000 kronor i ingångslönlön. Därför var de sist ute och kom för sent, många sjuksköterskor hade tackat ja till andra jobb.

Kommunen oroad

Socialnämnden ser allvarligt på den negativa utvecklingen i kommunens vård.

–Vi har fått uppgifter från de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna om att det upplevs en försämring och det måste vi givetvis gå till botten med, säger socialnämndens ordförande Mats-Johan Adner (M), till SVT:s Mittnytt.

Nämnden överväger att anmäla sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men avvaktar först en fördjupad analys av mas som ska presenteras senare i november.