Genomsnittet för hela Sverige är 13,6 procent, en minskning med drygt en procentenhet jämfört med förra hösten. Det visar den senaste nationella trycksårsmätningen.

På Gotland är andelen patienter med trycksår 18 procent – medan det bara är 7 procent i Kalmar.

De stora skillnaderna kan inte förklaras av tillfälligheter eller skillnader i vilka patienter man har, enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Fler får avlastande madrasser

Ändå är det just Gotland som är bäst på att använda avlastande madrasser. 100 procent av alla patienter har det där – att jämföra med Västra Götaland där endast 32 procent av patienterna har det.

Användningen av avlastande madrasser har ökat stadigt sedan trycksårmätningarna startade 2011. Då hade 55 procent av patienterna sådan madrass, nu har det ökat till 69 procent. Bland riskpatienterna är det 87 procent.

Få har hälavlastning

Att regelbundet ändra en patients läge i sängen är en beprövad åtgärd för att minska trycksåren. Bland riskpatienterna varierar andelen som får lägesändring mellan 29 och 77 procent.

Likaså finns det mycket kvar att göra när det gäller hälavlastning. Trots att hälarna är det näst vanligaste området för trycksår får endast en tredjedel av riskpatienterna hälavlastning.

Mätningar har även gjorts i kommunerna, där var andelen trycksår tio procent. Men där är det svårare att jämföra eftersom urvalet patienter skiljer sig så mycket vid de olika mätningstillfällena.