På avdelning B vid den psykiatriska kliniken på Visby lasarett vårdas män och kvinnor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Avdelningen tar även emot frivilliga patienter.

I somras gjorde Justitieombudsmannen, JO, en granskning som ett led i sitt arbete att upprätthålla FN–konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Granskningen visar att de tvångsintagna på avdelning B har dåliga möjligheter till fysisk träning och i praktiken inte tillgång till arbetsterapi eftersom det krävs remiss vilket tar så lång tid att tvångsvården hinner upphöra.

Det finns också mycket begränsade möjligheter till sysselsättning, något som även bekymrar klinikledningen, personalen och patienterna. JO uppmanar därför Region Gotland att ge kliniken de förutsättningar som krävs för en förändring.