Sveriges företagshälsor har undersökt hur vi mår på våra arbeten och vd:n Lars Hjalmarson är förvånad över den stora skillnaden mellan årets och förra årets mätning.

– Vi har låtit den arbetande befolkningen göra en prognos över sin egen eventuella kommande sjukfrånvaro och skillnaden mot tidigare år är dramatisk, säger han.

Rapporten från företagshälsovårdens branschorganisation visar att allt fler känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Sedan mätningen gjordes för ett år sedan har siffran ökat med 17 procentenheter. Årets mätning visar att 58 procent känner obehag inför att gå till arbetet.

Kraftigt minskad motivation

Årets undersökning visar också en kraftigt minskad motivation för arbetet. 

– Dagens organisationer är slimmade och jag är inte förvånad över att motivationen bland de arbetande har minskat – det som förvånar är att minskningen är så stor. Det är en så kraftig vinkling nedåt att det närmast är att jämföra med en svart pist, säger Lars Hjalmarson.

De unga är minst motiverade

Ett annat resultat som förvånar att det är de unga som har tappat motivationen för arbetet. Lars Hjalmarson har sett den tendensen även vid tidigare undersökningar

– De unga är mindre motiverade och står för den största korttidssjukfrånvaron. Om jag ska tro något om orsaken tror jag att det kan vara så att den yngre generationen inte ser arbetet som livets högsta värde. Arbetet har blivit mindre viktigt.

Motivationen ökar med åldern

Så visar också Jobbhälsobarometern att motivationen för arbetet stiger med åldern. Allra mest motiverade är gruppen som är 55 år och äldre. Skillnader som har funnits även tidigare, men som har ökat i årets mätning.

Vårdfokus rapporterar ofta om underbemanning och ohälsosam arbetsmiljö inom sjukvården. Någon rapport som jämför vård och omsorg med andra branscher har Sveriges företagshälsor inte tagit fram. Däremot kommer snart statistik som jämför privat och offentlig vård och omsorg.