"Inställt". Det budskapet möts man av på Lunds universitets hemsida. Det blir ingen specialistutbildningen inom ambulanssjukvård i vår.

Detta har fått Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Ras, att reagera. I ett öppet brev till rektor Per Eriksson skriver de att beslutet är mycket olyckligt, särskilt som det redan finns ett stort behov av att stärka kompetensen i ambulansen. Inom den prehospitala vården ges avancerad behandling till svårt sjuka eller skadade personer, ofta under pressade förhållanden, och då behövs sjuksköterskorna som har specialiserat sig inom ambulanssjukvård.

"Vi anser att det i varje ambulans ska finnas minst en sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård", skriver Ras.

I stället för att frysa utbildningen skulle antalet utbildningsplatser tvärtom behöva utökas för att patienterna som ringer larmnumret 112 ska få den bästa vården, anser brevskrivarna.