I vår delas de sista forskningsanslagen ut och sedan läggs Vårdalstiftelsen ner.

– Det är ingenting konstigt med det. Det är fullständigt rätt att dela ut det sista och sedan lägga ner för vi får inte mer pengar, säger stiftelsens ordförande Ingalill Rahm Hallberg.

Vårdalstiftelsen bildades med pengar från löntagarfonderna 1994, för att i tio år stödja nytänkande forskning inom vård och omsorg. Nu har det gått nitton år och sedan starten har 870 miljoner kronor delats ut. De senaste åren har man inte utlyst några forskningsbidrag, pengarna har i stället satsats på idéprovning.

Kommer det inte att bli svårare för omvårdnadsforskningen nu?

– Det är nog ingen fara. Staten har tillfört stora medel till Vetenskapsrådet och Forte, forskningsrådet för hälsa arbete och välfärd, som gett stora anslag till vårdforskning. Och det är länge sedan Vårdalstiftelsen gav till omvårdnadsforskning. Fast de sista pengarna nu i vår kommer att gå till vård- och allergiforskning, säger Ingalill Rahm Hallberg.