Coachning är ett kraftfullt verktyg för förändring inom alla områden. Coachning av chefer används för att utveckla ledarskapet. En chef som kommer till en coach och säger "Jag känner mig osäker i min chefsroll" får uppmaningen: "Berätta för mig när du känner dig säker".

Marianne Hiller, ledamot i Vårdförbundets styrelse och utvecklingssekreterare i Örebro läns landsting, är sedan ett år tillbaka diplomerad coach. På Kvalitetsmässan ger hon ett smakprov på ska vad det innebär genom att erbjuda "speed-coaching". Sex medlemmar får på det här sättet chansen att utveckla sitt ledarskap.

Ser möjligheter

Coachning är inte mentorskap och inte handledning. Marianne Hiller förklarar det som att en mentor lyssnar, skapar förtroende och är ett bollplank, medan handledning ofta går ut på att öva färdigheter. Coachen ser möjligheter, synliggör behov av förändring.

Coachning ska ge handlingskraft. Här handlar det inte om att forska i ett problems orsak.

– Det som kan vara lite svårt är att undvika frestelsen att ge råd. Min roll som coach är att ställa kraftfulla och utmanande frågor för att klienten ska få insikter som startar processer.

Beredd på allt

Om coachningen ska fungera optimalt bör den inte äga rum oftare än varannan vecka, och inte mer sällan än en gång i månaden. Den vanliga längden på ett coachande samtal är 45 minuter. På Kvalitetsmässan har Marianne Hiller 15 minuter på sig att lotsa framåt.

Vad förväntar du dig att möta för problem?

– Jag är beredd på vad som helst. Det är den som ska coachas som formulerar problemet. Men de här 15 minuterna är bara ett smakprov på vad coaching innebär så det är nog bra om frågan inte spänner över för mycket, säger hon.