Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta anser att samhället satsar alldeles för lite resurser på att förebygga den ohälsa och de 6 000 förtida dödsfall som rökningen orsakar i Sverige. Tillsammans med Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskor mot tobak och ett antal andra professionella vårdorganisationer startar de därför en kampanj för ett rökfritt Sverige 2025.

Inte exponera

– Vi vill ha in temat i valrörelsen, diskutera frågan med landstingspolitikerna så att de i sin tur kan påverka sina kolleger, säger Ann Post, vice ordförande i Sjuksköterskor mot tobak och Tobacco endgames regionala sammankallande för Stockholms län.

Flera andra länder har tagit liknande initiativ. För att nå målet krävs en strategi för att få färre barn och ungdomar att börja röka, parallellt med satsningar på avvänjning för vuxna, anser organisationerna.

Att göra produkterna mer svårtillgängliga och mindre synliga är effektivt, visar utländska erfarenheter. Det kan vara exponeringsförbud, licensierade butiker och neutrala paket utan loggor. Och höjda skatter så att de unga inte har råd.

Viktig roll

– Sjuksköterskor har en viktig position i arbetet eftersom de är inne på så många olika arenor och möter människor i alla faser av livet, säger Ann Post.

Hon vill starta en namninsamling bland sjuksköterskor som stödjer kravet på en tidsplan för ett rökfritt Sverige.

– Sjuksköterskor kan göra mycket om de höjer sina röster och det tycker jag att de ska göra. Det är vi som träffar dem som drabbats av rökningens effekter och ska ge dem vård, omsorg och tröst.

Kampanjen kallas Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025. Endgame är en schackterm som betyder slutspel och på ett heldagsseminarium i Stockholm i dag tas ett första drag i slutspelet om tobak.