De 19 experterna bakom rapporten Ethics Abandoned: Medical Professionalism and detainee Abuse in the War on terror har granskat hanteringen av fångar de första åren i Guantánomo Bay.

I strid med sina etiska regler tvingades sjuksköterskor och läkare anställda i USA:s armé att delta i tvångsmatning av fångar som hungerstrejkade. De fick höra att regeln "inte skada" inte gällde eftersom de inte behandlade personer som var sjuka.

 Gav råd om "förbättrade förhörsmetoder"

Experterna lägger främst skulden på försvarsdepartementet och CIA som krävde att vårdpersonalen för att få fram information lade undan alla betänkligheter mot sådant som att skendränka fångarna, förvägra dem sömn och utsätta dem för andra allvarliga skador.

Som rådgivare till justitiedepartementet spelade CIA:s sjukvårdsbyrå en avgörande roll för tortyren som kallades "förbättrade förhörsmetoder".  Medicinsk personal var med då de genomfördes, enligt rapporten.

Även om en del åtgärder vidtagits och CIA hävdar att man inte längre håller misstänkta i förvar, hävdar expertgruppen att vårdpersonalens förändrade roll kvarstår. Läkarna är fortfarande skyldiga att ge förhörsledare tillgång till medicinsk och psykologisk information om fångar, information som kan användas för att sätta press på dem.

 Skyldighet att följa yrkesetiken

– Att sätta på sig en uniform upphäver inte de grundläggande principerna för den medicinska professionalismen. Det amerikanska folket har rätt att veta att läkare är skyldiga att följa sin yrkesetik oavsett var de verkar, säger doktor Gerald Thomson, professor emeritus vid Columbiauniversitetet och en av experterna bakom rapporten, till the Guardian.