Från och med den 1 juli 2013 har vuxna papperslösa migranter laglig rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande enligt definitionen "vård som inte kan anstå".

Efter stark kritik mot begreppet, bland annat från vårdprofessionerna, fick Socialstyrelsen i uppdrag att definiera vad det begreppet innebär. Utredaren Elis Envall har sagt att i det arbetet ska mycket stor vikt läggas vid synpunkter från hälso- och sjukvårdspersonalen.

På en presskonferens i dag presenterar sjuksköterskor och läkare ett gemensamt uttalande där de säger attbegreppet "vård som inte kan anstå" varken kan eller bör användas.

Vårdfokus rapporterar från presskonferensen senare under dagen.