För sköra äldre kan basal omvårdnad vara viktigt i behandlingen av urininkontinens. Som gångträning eller att träna den gamla att själv märka behovet att gå till toaletten och att hjälpa henne eller honom dit.

Urininkontinens är en folksjukdom som ofta innebär en sämre livskvalitet. Den är därför viktig att utreda och behandla, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, sin nya kunskapssammanställning.

Men trots att det är en folksjukdom finns det ingen strategi för utbildning av vårdpersonalen. Det behövs också mer forskning, särskilt då det gäller sköra äldres inkontinens som kan ha flera samverkande orsaker.

Mellan 30 och 40 procent av befolkningen över 65 år beräknas ha urininkontinens, det vill säga en halv miljon människor i Sverige.