Smittskyddsinstitutets, SMI:s, experter har med hjälp av landets laboratorier kartlagt vilka metoder som används i Sverige i dag för att upptäcka borrelia. De har kompletterat sin utredning genom att söka i den vetenskapliga litteraturen och i andra tillgängliga källor.

Ofta är blodprov onödigt

Deras slutsats är att de serologiska prover som används i dag för att ställa diagnosen borrelia fungerar bra. Men vid den vanligaste diagnosen, Erythema migrans, behövs i regel inga prover alls, för det mesta räcker det med patientens sjukdomshistoria och den kliniska bilden, konstaterar expertgruppen.

Så kallade alternativa metoder anses inte tillföra något för att kunna ställa en bättre diagnos. Exempel på sådana metoder är urinantigentest, påvisande av borreliainducerad cytokinsekretion, LTT, CD57+, gråskaletest, påvisande av atypiska borreliaformer och faskontrast-/mörkfältsmikroskopi av bloddroppe.

Vill förbättra standardiseringen

Däremot anser SMI att de serologiska metoder som i dag används behöver standardiseras bättre så att det blir enklare att jämföra analyser från olika laboratorier. Det skulle också göra det lättare att tolka svaren.