Vårdfokus har tidigare skrivit om ambulanssjuksköterskan som fällde en rasistisk kommentar om en ung flykting som försökte ta sitt liv genom att hoppa ut genom fönstret. "Det är lika bra att låta honom hoppa, det spelar ingen roll, det är ändå bara en flykting."

När händelsen kom till landstingets kännedom via polisens rapport beslutade arbetsgivaren att avskeda ambulanssjuksköterskan. Kollegans anställning avslutades med en ersättning som motsvarade sex månaders uppsägningstid. Den avskedade ambulanssjuksköterskan ansåg att han blivit av med jobbet utan giltigt skäl och stämde landstinget. Tingsrättens beslut är interimistiskt och innebär att han har rätt att behålla anställningen tills tvisten är avgjord.

Beslutet har överklagats

– Det här betyder inte att han är i tjänst utan att tingsrätten har gett honom rätt att behålla anställningsskyddet. Vi har överklagat beslutet till arbetsdomstolen och det innebär att den rättsliga processen fortsätter, säger Helena Björkman, divisionschef för ambulanssjukvården i Gävleborg.

När händelsen utreddes av landstinget visade det sig att det fanns en kultur inom ambulansverksamheten som många medarbetare kände obehag inför. En undersökning där samtliga 40 medarbetare på ambulansstationen var anonyma gjordes och landstingets säkerhetschef konstaterade att ett omfattande arbetsmiljöarbete behövde genomföras.

God stämning

– Det är riktigt att en kartläggning av hur medarbetarna upplevde sin arbetsmiljö gjordes eftersom det uppstod stor oro efter den här händelsen. Det är alltid relevant att jobba med värdegrundsfrågor och det har vi gjort. De signaler jag har fått nu är att stämningen är god, säger Helena Björkman.

När det gäller den avskedade ambulanssjuksköterskan står landstinget fast vid sitt beslut.

– Vi bedömde att vi hade tillräckligt underlag för ett avsked. Vi har inget förtroende för medarbetaren och hans förmåga att se till patienters säkerhet.