De senaste åren har ambulansuppdragen ökat kraftigt i Jönköping, precis som på många andra håll i landet. Därför beställde den politiska ledningen en utredning med uppdrag att ta fram förslag på vad som behövde göras för att även i framtiden kunna garantera en god och säker ambulansverksamhet.

Förslag för sju miljoner

Utredningen kom fram till att det skulle behövas satsningar för sju miljoner kronor. Man föreslog bland annat fler ambulanser, prehospital läkarmedverkan och ambulanssjuksköterska till läkarteam.

Men förslaget blev aldrig offentligt, utan stoppades av landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören. Politikerna fick aldrig se hela utredningen och Tranås tidning, som hade begärt att få ta del av rapporten, fick bara delar av den, skriver tidningen i dag.

Bara ett arbetsmaterial

Landstingsdirektören Agneta Jansmyr försvarar sig med att rapporten bara var ett arbetsmaterial som inte hade utretts färdigt. Och hon får medhåll av landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M).

– Allt vi debatterar i landstinget ska inte ut i pressen. Vi har rätt att hantera det här som arbetsmaterial tills det är färdigutrett, säger han till Tranås tidning.

Tjänar på öppenhet

Men alla politiker håller inte med.

– Vi socialdemokrater är alltid kritiska när det inte råder öppenhet och transparens. Vad tjänar vi på att inte vara öppna i ett sådant här ärende, säger landstingsrådet Anna-Carin Magnusson (S) till tidningen.

Inga av de föreslagna åtgärderna i ambulansutredningen finns med i landstingets budgetförslag för 2014.