I förra veckan uppmärksammades nyheten om att våldsbrottsligheten går ner i både Sverige och hela västvärlden. Socialstyrelsens statistik över skador och förgiftningar bekräftar bilden av att gatuvåldet minskar kraftigt.

Det är framför allt unga män som utsätts för så svårt våld att de tas in på sjukhus. Men från en toppnotering 2007 har antalet män mellan 15 och 24 år som vårdas på sjukhus för övergrepp rasat för varje år och är nu snart nere på en halvering.

Socialstyrelsens statistik över hur många som vårdas på sjukhus till följd av olyckor och förgiftningar visar också att:

  • Antalet olycksfall i trafiken har minskat under den senaste tioårsperioden.
  • Antalet personer som vårdas till följd av hjärnskakning minskar kontinuerligt, medan antalet lårbensfrakturer är oförändrat bland män och endast minskar lite bland kvinnor.
  • Antalet personer som vårdats för självdestruktiva handlingar har minskat jämfört med 2008, men legat ungefär konstant de tre senaste åren.