Är biomedicinska analytiker i primärvården en resurs eller kan man centralisera laboratorieverksamheten utan att förlora i kvalitet?

Biomedicinska analytikern Maria Kuusinen och överläkaren Göran Schedvin har tittat på hur det ser ut i Östergötland och berättade om det på Diagnostikforum som startade i Huskvarna i går.

– Vi har tittat på olika aspekter av labbkvalitet och våra resultat talar för att man ska ha biomedicinska analytiker på vårdcentralerna, säger Göran Schedvin.

Prover tas på rätt sätt

Av de 42 vårdcentraler som finns i Östergötland har 29 biomedicinsk analytiker anställd. Åtta av vårdcentralerna är privata och endast en av dem har egen biomedicinsk analytiker.

– Där det finns biomedicinsk analytiker tar man oftare nödvändiga prover och de är oftare tagna på rätt sätt, säger Göran Schedvin.

  • Det är vanligare att det är hemolys i röret om det inte finns biomedicinsk analytiker.
  • Vissa prover, som inte är så kända men viktiga att ta vid vissa tillstånd, görs betydligt oftare på vårdcentraler där det finns biomedicinsk analytiker. Det gäller till exempel sTFR vid järnbristanemi, fritt joniserat kalcium vid misstanke om hypo- eller hyperkalcemi samt mikroalbuminuri hos diabetespatienter.

Viktigt bollplank

– Diskussionen om biomedicinska analytiker i primärvården är en resurs eller ett slöseri pågår i många landsting. Vi anser att vi är ett viktigt bollplank för läkare och annan personal på vårdcentralerna både när det gäller vilka tester som ska tas, hur de tas och hur resultaten tolkas, säger Maria Kuusinen.

Diagnostikforum, som öppnades i går, hålls för andra året i rad och riktar sig till biomedicinska analytiker som vill få kunskap och nyheter om yrket. Omkring 400 personer har i år anmält sig till att delta i workshops kring olika analysmetoder, seminarier om aktuella frågor och nya vetenskapliga rön som presenteras under de tre dagar som forumet hålls.