Det finns forskning som visar att enhetschefer inom teknisk verksamhet i genomsnitt har 18 underställda, medan chefer inom vård och omsorg i snitt har 55 underställda.

Nu har fackförbunden Vision och Kommunal tagit fram en gemensam rapport som visar att över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har så många underställda att det är svårt för dem att utöva ett bra ledarskap. En av fyra chefer i undersökningen har mer än 44 medarbetare i sin grupp. Dessutom saknar de administrativa stödfunktioner.

– Chefer måste få tid att kunna möta, stimulera och uppmuntra personalen till delaktighet i att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Den tiden finns inte i dag. Antalet underställda per chef behöver bli färre, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Hotar de äldres hälsa

Undersökningen visar också att låg bemanning gör det svårt för medarbetarna att bidra till verksamhetens utveckling. Många har tillfälliga anställningar och många arbetar deltid mot sin vilja, vilket gör att de varken hinner med eller känner engagemang för utveckling. Det påverkar även de äldres hälsa.

– Låg bemanning är en riskfaktor och att ständigt möta nya ansikten skapar otrygghet. Brukarna har rätt att få kontinuitet bland personalen, därför behöver fler bli fast anställda och få möjlighet till heltid, säger Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal.