Den ena av sjuksköterskorna har vid ett 20-tal tillfällen läst både sin egen och en före detta pojkväns journaler. För det döms hon till 60 dagsböter.

Sjuksköterskan medger dataintrång, men säger att hon inte visste att det var brottsligt att läsa den egna journalen. Att hon loggade in i ex-pojkvännens journal har hon förklarat med hon var desperat och inte tänkte klart, skriver Eskilstuna-kuriren.

Intrånget skedde med hjälp av den andra sjuksköterskans inloggningsuppgifter. Den andra sjuksköterskan hade även loggat in för att läsa sin mors, sin makes och svägerskas journaler, men hävdade att hon hade deras medgivande.

Men eftersom det oavsett medgivande inte är tillåtet att logga in för att läsa närståendes journaler dömdes även hon till dagsböter.

Sjuksköterskorna ertappades av en slump, vid stickprovskontroller.

I polisförhör har en av dem berättat att det på hennes avdelning var vanligt att personalen loggade in för att läsa sina egna och närståendes journaler.