Det sex veckor gamla spädbarnet hade haft feber i tre dygn. På barn- och ungdomskliniken bedömde man att det rörde sig om magsjuka och påbörjade vätskebehandling. Barnet försämrades, fick en lunginfektion och flyttades till intensivvårdsavdelningen för respiratorbehandling.

Svårigheter att syresätta spädbarnet gjorde att ett ECMO-team tillkallades. Den gemensamma bedömningen blev dock att barnet inte uppfyllde kriterierna för ECMO-behandling. Barnet blev lite bättre i några timmar men försämrades sedan och avled.

Dödsorsaken är oklar men kliniken misstänker påverkan på förmågan till salt- och vätskebalans. I eftergranskningen bedömde kliniken att behandlingen inte hade varit optimal och sjukhuset gjorde en lex Maria-anmälan.

Ansvarig läkare och sjuksköterska var båda specialister med mångårig erfarenhet och behandlingen följde de lokala riktlinjerna som är desamma som de nationella. De innebär att en fast mängd salt tillsätts i droppet för barn upp till tre månaders ålder och en annan för barn över tre månader.

– Frågan är om mängden salt som tillsätts i droppet är det optimala i alla sammanhang. Just för denna patient hade det kanske varit bättre med en annan sammansättning. Därför vill barnkliniken ha  diskussioner på riksnivå om den nationella praxisen, säger chefläkare Pär Lindgren.