Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar i hela Europa, något som oroar både forskare och politiker.

Projektet WE-Care har fått EU-kommissionens uppdrag att göra en plan för hur forskning och innovation inom hälso- och sjukvård kan bidra till minskade vårdkostnader.

Lyfta fram forskning

WE-Care samordnas från Göteborgs universitet och leds av sjuksköterskan Inger Ekman, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård.

– Det handlar om att lyfta fram forskningsområden som har potential att radikalt sänka sjukvårdskostnaderna samtidigt som man behåller eller till och med höjer kvaliteten på vården, säger Inger Ekman.

Tekniska innovationer

Exempel på sådana områden är:

  • Patienten som partner.
  • Teknologins möjligheter att sänka vårdkostnader och förbättra vården.
  • Hur betalningssystem kan utformas för att premiera kvalitet och sänka vårdkostnader.

– Det betyder mycket för oss att få ta en ledande roll i detta projekt. Genom det långvariga och framgångsrika arbete som bedrivits här får vi nu vara med och påverka hur EU prioriterar framtida forskningsområden inom hälso- och sjukvård, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

En snabb sökning i Vårdfokus arkiv visar att det finns många exempel på hur forskning och nya arbetssätt inom vård och omsorg sparar pengar - se några exempel bland länkarna till höger.