"Vilka motiv ligger bakom denna nya attack mot ett medicinskt sett huvudsakligen nyttigt ingrepp, som dessutom har stark kulturell förankring inom såväl judendomen som islam, men också i det nordamerikanska samhället?", frågar Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet och Göran Tomson, professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska universitetet.

Omskärelse skyddar

Vårdfokus berättade i går om att först svensk barnexpertis, barnombudsmannen och Vårdförbundets ordförande och sedan alla Nordens barnombudsmän gått ut i debattartiklar mot omskärelse av småpojkar.

I en debattartikel i DN undrar de två professorerna vilka värderingar som ligger bakom den indignation de ser i den svenska artikeln och undanhållandet av medicinsk kunskap. Barnombudsmannen och Vårdförbundet nämner inte att omskurna män inte smittar sina kvinnliga partners med HPV-virus i samma utsträckning som oomskurna, skriver de, och hänvisar till att Cochranecentret rapporterar att skyddsefftekten av manlig omskärelse är 50 procent mot hiv och innebär en 30 procent minskad spridning av HPV virus till kvinnlig partner.

Omskärelse som vaccin

"Att förtiga och felcitera dylika resultat är tendentiöst och ovärdigt ledande företrädare för svensk sjukvård. Vi accepterar dagligen att föräldrar fattar beslut om att låta vaccinera sina barn, med den risk för biverkningar detta medför, för att skydda såväl individ som befolkning mot sjukdomar. Manlig omskärelse kan ses som det mest effektiva "vaccin" vi har mot hiv, för dessa våra barn som skall leva i en global värld.", skriver de två.

Stanna upp och fundera

I en andra debattartikel i DN påpekar Torbjörn Jerlerup, liberal debattör, att barn i Sverige opereras för att passa in i vår kulturella norm. Han undrar om operation av missprydande leverfläckar, gomspalt, missformade näsor, utstående tänder och öron ska förbjudas på omyndiga för att det bara är kulturella fördomar om utseende som ligger bakom.

"Jag ogillar omskärelse personligen men gillar operationer mot exempelvis utstående öron. Någonstans inom mig ser jag det ologiska och paradoxala med detta. När man gör det är det dags att stanna upp och fundera, inte bara ropa på förbud", skriver han.