De fackliga organisationerna och deras medlemmar är trötta på att arbetsgivaren fattar beslut utan att ge personalen möjlighet att påverka dem. Därför har samverkansavtalet med landstinget i Gävleborg sagts upp.

Enligt Vinita Myrvoll, förbundsombudsman för Vårdförbundet i Gävleborg har samverkan fungerat på en del arbetsplatser. Ett exempel på motsatsen var när landstinget sommarstängde rehabavdelningen i Sandviken och flyttade vårdplatser till Gävle utan att först samverka.

– Det var ett brott mot medbestämmandelagen. Vi vann den striden och fick ett skadestånd, säger hon.

Väntar på omförhandling

Landstinget och de fackliga organisationerna är överens om att ett nytt samverkansavtal har hög prioritet och Vinita Myrvoll berättar att de nu väntar på datum för omförhandling.

– Vi vill ha skrivningar som är så tydliga att det framkommer att vi och landstinget har samma syn på vad samverkan innebär, säger hon.